List poparcia dla rolników

text here

We współczesnym świecie oddolne inicjatywy, dbające o więzi i rozwój społeczności lokalnych

są bezcenne, ponieważ kierują się podstawowymi dla człowieka wartościami. Dlatego wszyscy

członkowie Wawelskiej Kooperatywy Spożywczej wspierają i utożsamiają się z postulatami,

które formułują rolnicy z Zielonego Miasteczka.

W naszej codziennej WSPÓŁpracy zabiegamy o odbudowanie relacji pomiędzy miastem i wsią,

która została zniszczona przez współczesne wzorce konsumenckie, narzucane przez wielkie firmy

spożywcze oraz wieloletnią politykę władz. Postawienie na lokalną żywność, to nie tylko zwrot

w kierunku zdrowszych produktów uprawianych bez szkodliwych dla człowieka i natury środków

chemicznych, ale również wsparcie dla rolników, którzy otrzymują rynek zbytu i mogą kontynuować

tradycje pracy z ziemią. Co więcej zmniejsza się w ten sposób zużycie paliw kopalnych potrzebnych

do produkcji oraz transportu żywności, a tym samym cały cykl staje się bliższy naturze i w większym

stopniu sprzyja środowisku.

Tymczasem z polskich miast znikają kolejne place handlowe, zastępowane wielkopowierzchniowymi

sklepami, sprowadzającymi żywność z zagranicy.  Jednocześnie polityka polskich władz umożliwia

spekulacje ziemią oraz skupowanie jej przez międzynarodowe korporacje, które zmieniają charakter

upraw, stawiając na produkcję masową i przemysłową. W ten sposób ziemia staje się towarem,

który eksploatuje się do granic możliwości, a następnie wzbogaca środkami chemicznymi,

które przenikają do wody, hodowanych roślin, a dalej do organizmów ludzi.

Od kilku lat rolnicy domagają się wprowadzenia regulacji, które unormowałyby tę sytuację i postawiły

na wsparcie dla polskiego rolnictwa w miejsce poparcia interesów międzynarodowych korporacji.

My, członkowie i członkinie Wawelskiej Kooperatywy Spożywczej wspieramy ich starania, ponieważ

u podstawy naszego działania leży współpraca z lokalnymi rolnikami i dbałość nie tylko o jakość

produktów żywnościowych, ale również środowisko naturalne.

Domagamy się realizacji rolniczych postulatów: o zaprzestaniu wyprzedaży ziemi i uznania dzierżawy

za równoprawną formę rozdysponowania gruntów z zasobów Skarbu Państwa, o jak najszybszym

ułatwieniu handlu bezpośredniego produktami rolniczymi i o sprzeciwie wobec legalizacji upraw

GMO w Polsce.

Nawołujemy wszystkich mieszkańców i mieszkanki miast, instytucje formalne i grupy nieformalne

o wyrazy solidarności z protestującymi. Zachęcamy do podpisania i publikacji niniejszego Apelu.

Odbudujmy relacje miasto-wieś!

Członkowie i członkinie Wawelskiej Kooperatywy Spożywczej

Odwiedź: http://protestrolnikow.pl

Reklamy